What's new‎ > ‎

நிதி உதவி கோரல் - மிகமிக அவசரமானது

posted Jan 12, 2012, 6:39 AM by Suranuthan Sothiswaran
 காரைதீவு - 5ஐ  வதிவிடமாக கொண்ட அ.சந்திரசிறி வயது 33ஐ உடைய இளைஞர் ஒருவருக்கு இரண்டு சிறுநீரகங்களும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மாற்று சிறுநீரக சிகிச்சையினை மேற்கொள்ள ரூபா. 2,000,000.00 தேவைப்படுகின்றது. இதற்கு தங்களால் இயன்ற நிதி உதவியினை வழங்கி உதவுமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

வங்கி கணக்கு இல – 223-2-001-3-0015932 -அ.சந்திரசிறி (மக்கள் வங்கி காரைதீவு)

Thanks : Gopi

Comments