What's new‎ > ‎

கல்விச்சுற்றுலா.

posted Oct 1, 2012, 7:32 PM by Amareeshan Narendran

சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு சாயி பாலர் பாடசாலை மாணவர்கள் ஒலுவில் கலங்கரை விளக்கம், தென்கிழக்கு பல்கலைகழகம் மற்றும் மாட்டுப்பள்ளை மடத்தடி மீனாட்சி அம்மன் ஆலயம் போன்ற இடங்களுக்கு சுற்றிலா மேற்கொண்டிருந்தனர்.அதன்போது எடுக்கப்பட்ட சில புகைபடங்களை கீழே காணலாம்.

PicasaWeb Slideshow


Comments