What's new‎ > ‎

இவ்வருடம் நடைபெற்ற தரம் 5 புலமைபரிசில் பரிட்சையில் சித்திபெற்ற மாணவர்கள்.

posted Sep 30, 2010, 8:23 PM by Amareeshan Narendran   [ updated Sep 30, 2010, 10:54 PM by Prasath Mendis Appu ]


Km/R.K.M.Boys school
 • Shanmuganathan Thanoojan            
 • Shivagnaseelan Logaramanan
 • Nahuleswaran Pirunthavan
 • Jehanathan Mathusahan 
 • Mehanathan Kajan 
 • Sureshkumar Nirlojan
 • Rahunathan Abishek 
 • Puspanathan Nithushan

Km/R.K.M Girls school
 • Perinpanathan Penuja                        
 • Raveenthiran Muhurthana
 • Rajeswaran Hamsayini   
 • Thevananthan Kishani 
 • Sri Arudkadadsam Sri Gayanthiri
 • Thangavel Dhayanu 
 • Jeyananthan Kamshika 

Km/Kannaki Hindu Vidyalayam
 • Raveenthiran Sajeevkanth              
 • Thevarajah Dibani 


Km/Shanmuga Maha Vidyalayam
 • Mahenthiran Dishanth                        
 • Kovinthasamy Mathushan
 
Km/Vishnu Vidyalayam
 • Kannathasan Kiruthiha

Km/Vikneswara Vidyalayam 
 • Sivalingham Logithan                       
 
Comments