சுவாமி விவேகானந்தரின் 150வது ஜனனதின இரத ஊர்வலமும் ஆன்மீக எழுச்சிப்பேரணியும்-Updated

posted Oct 31, 2012, 7:07 AM by Suranuthan Sothiswaran   [ updated Oct 31, 2012, 10:30 AM ]
 சுவாமி விவேகானந்தரின் 150வது ஜனனதின இரத ஊர்வலமும் ஆன்மீக எழுச்சிப்பேரணியும் காரைதீவு சாரதா சிறுமியரில்லத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நடைபெற்றபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்Comments