What's new‎ > ‎

சிறுவர் தினம்.

posted Oct 1, 2012, 7:50 PM by Amareeshan Narendran   [ updated Oct 8, 2012, 10:26 AM by Suranuthan Sothiswaran ]
சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு காரைதீவு பிரதேச பாடசாலைகள் சில ஓன்றிணைந்து "நாளைய சிறுவர்களுக்கான புதியதோர் உலகம்" எனும் தொனிப்பொருளில் பேரணி ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். அதன்போது எடுத்த சில புகைப்படங்களை கீழே காணலாம்

PicasaWeb Slideshow


Comments