மரண அறிவித்தல்

posted Feb 7, 2013, 7:48 AM by Sulecshan Logaraju
காலஞ்சென்ற இளையதம்பி (ஓடாவி) அவர்களின் மனைவியும், சிவயோகன் (ஆசிரியர்,விபுலானந்தா மத்திய கல்லூரி), சிவமலர், சிவசுந்தரம், காலஞசென்ற பாஸ்கரன், சிவசோதி ஆகியோரின் அன்புத்தாயாரும் ஆவார். 


Comments