மரண அறிவித்தல்

posted Jan 14, 2013, 10:31 AM by Suranuthan Sothiswaran
காரைதீவு பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூக சேவை ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் லிபிராஜ் அவர்களின் தந்தையார் அமரர் குழந்தைவேல் யேசுதாசன் அவர்களின் மறைவை(13.01.2013)  ஒட்டி காரைதீவு பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூக சேவை ஒன்றியம்  வடிக்கும்       கண்ணீர் துளிகள்


Info:Mr.S.Kajendran(Secretary, KUGA)

Comments