காதல் குறள்

posted Sep 15, 2009, 8:57 PM by Web Team   [ updated Mar 15, 2010, 7:23 AM by Prasath Mendis Appu ]
          நண்பனின் மனத்திரையில் மலர்ந்தவை
K.Jeyaraj

Comments