பாண்டிருப்பு ஸ்ரீ திரௌபதை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த தீ மிதிப்பு விழா

posted Oct 9, 2009, 10:53 AM by Web Team   [ updated Jan 29, 2010, 9:02 PM by Prasath Mendis Appu ]
வரலாற்றுப் பிரசித்திபெற்ற பாண்டிருப்பு ஸ்ரீ திரௌபதை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த தீ மிதிப்பு விழா அண்மையில் நடைபெற்றபோது பிடிக்கப்பட்ட படங்கள் 

 

நன்றி திரு.விரி.சகாதேவராஜா
Comments