காரைதீவு ஸ்ரீ மாவடி கந்தசுவாமி ஆலய ஆடிவேல் தீர்த்தோற்சவம்

posted Aug 8, 2009, 2:38 AM by Web Team   [ updated Mar 15, 2010, 7:07 AM by Prasath Mendis Appu ]

PicasaWeb Slideshow


PHOTOS:T.S.PRASATH & S.ARULNATHAN

Comments