விஜயதசமி

posted Oct 1, 2009, 9:07 PM by Web Team   [ updated Jan 29, 2010, 9:06 PM by Prasath Mendis Appu ]
காரைதீவு பிளஸ் கல்வியகமும் அதன் சமூக சேவைப்பிரிவான CRISS உம்இணைந்து நடாத்திய விஜயதசமி விழா கடந்த திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பிளஸ் கல்வியக மாணவர்கள், இலவச வகுப்புக்களில் பயிலும் மாணவர்கள் கல்விய பணிப்பாளர்கள் நலன் விரும்பிகள் மற்றும் நண்பர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments